اکچویتور آلفایر

Alphair

عملگرهای پنوماتیکی Alphair با استفاده از بالاترین تجربه تولید در طراحی، مواد، ماشینکاری و مونتاژ ساخته شده است و دارای قابلیت نصب آسان ...

سیلندرهای هیدرولیک

سیلندرهای هیدرولیک

هیدرولیک از نزدیک به پانصد سال پیش جریان سیال تحت فشار را به حرکت خطی میله و پیستون تبدیل میکنند و دارای انواع یک کاره و دوکاره میباشند ...