علم پنوماتیک

پنوماتیک یکی از انواع انرژیهایی است که در حال حاضر از آن در انواع صنایع استفاده وافر میشود و میتوان گفت امروزه کارخانجات یا مرکز صنعتی کمتری را میتوان دید که از پنوماتیک استفاده نکنند و در قرن حاضر یک از انواع انرژیهای اثبات شده ای است که بشر با اتکا به آن راه صنعت را میپیماید.
پنوما در زبان یونانی یعنی تنفس باد و پنوماتیک علمی است که در مورد حرکات و وقایع هوا صحبت میکند. امروزه پنوماتیک در بین صنعتگران به عنوان انرژی بسیار تمیز و کم خطر و ارزان مشهور است و از آن استفاده وافر میکنند.

مهمترین خواص سیستمهای پنوماتیک

معایب سیستم پنوماتیک

چون سیال اصلی مورد استفاده در سیستم پنوماتیک هوای فشرده و جهت تهیه هوای فشرده باید با کمپرسور آن را فشرده کرد همراه هوای فشرده شده مقداری رطوبت و ناخالصی هوا و مواد آئروسل وارد سیستم شده و سبب برخی خرابی در قطعات میشود لذا باید جهت تهیه هوای فشرده فیلتراسیون مناسب استفاده نمود.
تهیه هوای فشرده فقط برای تامین حد معینی از نیروی لازم با صرفه و اقتصادی است. در شرایط عادی فعالیت در حدود 6 تا 7 بار است که بستگی به مقدار سرعت و مسافت طی شده سیلندر دارد. در ضمن نیروی به وجود آمده حاصل از این فرایند بین 20000 تا 30000 نیوتن میباشد. بطور خلاصه میتوان گفت که به جهت قدرتهای فوق العاده زیاد مقرون به صرفه است که از نیروی هیدرولیک استفاده شود. در ضمن هوای مصرف شده در سیستمهای پنوماتیک هنگام تخلیه از تجهیزات دارای صدای زیادی است که این مساله نیاز به کاربرد صدا خفه کن و مواد جاذب صدا را الزامی می کند.
به علت تراکم پذیری هوا بخصوص در سیلندرهای پنوماتیکی که زیر بار قرار دارند امکان ایجاد سرعت ثابت و یکنواخت وجود ندارد که این مساله از معایب پنوماتیک به شمار میرود اما قابل ذکر است که اخیراً یک نوع سیلندر که به جای شفت سیلندر از نوار لاستیکی استفاده می کند ساخته شده است که این عیب را برطرف می کند.
به طور کلی با مقایسه مزایا و معایب پنوماتیک میتوان این نتیجه را گرفت که با توجه به مزایای بسیار نسبت به معایب کمتر، میتوان از پنوماتیک به عنوان یک انرژی شایسته در صنایع استفاده کرد. بخصوص با توجه به مزیت تمیزی سیستم، تعمیر و نگهداری راحتتر، نداشتن خطر جانی برای پرسنل عملیاتی و تعمیراتی در سیستم که در سایر سیستمهای دیگر نظیر الکتریک و هیدرولیک وجود ندارد ضمناً این سیستم بی همتاست و گاهی فقط از این سیستم برای عملیات تولیدی باید استفاده کرد نظیر: صنایع غذایی، دارویی، جنگ افزار که حتماً عملیات تولیدی توسط سیستم پنوماتیک انجام می گیرد.

منبع: پنوماتیک صنعتی آقای مهندس فرزادی

بیشتر بدانیم