علم هیدرولیک:

علم هیدرولیک به فنی که انتقال و تبدیل نیرو را توسط مایعات انجام می دهد گویند.
علم هیدرولیک

مزایای علم هیدرولیک:

 1. تولید و انتقال نیروهای قوی توسط قطعات کوچک هیدرولیکی
 2. امکان اتوماسیون حرکتها
 3. تبدیل ساده حرکت دورانی به حرکت خطی رفت و برگشتی
 4. تعویض سریع حرکت
 5. مراقبت ساده دستگاهها و تاسیسات هیدرولیکی توسط مانومترهای هیدرولیک (فشار سنج ها)
 6. سادگی طراحی
 7. بازده بالا

معایب علم هیدرولیک:

 1. افت فشار در حین انتقال روغن
 2. راندمان کمتر مولدهای هیدرولیکی نسبت به مولدهای مکانیکی در اثر نشت روغن
 3. خطر کار با فشارهای بالا
 4. گرانی دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز

انرژی و توان در سیستمهای هیدرولیک

در سیستمهای هیدرولیک، سیال در فشاری کمتر از فشار اتمسفر که معمولاً فشار مکش نامیده می شود به پمپ وارد میگردد و هنگام خروج از پمپ انرژی پتانسیل آن در اثر افزایش فشار، افزایش می یابد. بخشی از انرژی مذکور هنگام جریان سیال در داخل لوله ها، شیرها و اتصالات صرف غلبه بر نیروهای اصطکاکی می گردد. افتهای اصطکاکی بصورت انرژی گرمایی در سیستم ظاهر می شوند و انرژی باقیمانده سبب انجام کار مفید در عملگر (سیلندر یا موتور) خواهد شد. یعنی بطور خلاصه انرژی توسط پمپ به سیستم وارد شده و با نیروی مقاوم از آن خارج می شود.

سیستم هیدرولیک خود یک منبع انرژی نیست. در حقیقت منبع انرژی موتور محرک (الکتریکی یا احتراقی) است که محور پمپ توسط آن به حرکت در می آید. بنابراین سیستم هیدرولیک عملاً نقش انتقال دهنده انرژی را ایفا می نماید. با توجه به قانون بقا انرژی، انرژی نه خلق شده و نه از بین می رود. یعنی کل انرژی موجود در هر نقطه از سیستم همواره ثابت باقی خواهد ماند که این انرژی شامل انرژی پتانسیل (ناشی از فشار و ارتفاع) و همچنین انرژی جنبشی (ناشی از سرعت) است. چنانچه کلیه عبارات انرژی بدرستی تعیین گردند، تعادل انرژی در یک سیستم هیدرولیک همواره برقرار می ماند. تعادل مذکور با استفاده از تئوری برنولی که نحوه تغییرات بوجود آمده در انرژی پتانسیل و جنبشی سیال حین عبور از سیستم هیدرولیک را مورد بررسی قرار می دهد، بیان می گردد.

تئوری مذکور همچنین کلیه موارد افت انرژی ناشی از اصطکاک (در لوله ها، شیرها و اتصالات) و افتهای مکانیکی (در پمپ و موتور) و انرژی مکانیکی در خروجی سیستم (جابجائی بار توسط عملگر) را نیز در بر می گیرد.

منبع: هیدرولیک صنعتی آقایان مهندس مدینه و دکتر دلایلی

بیشتر بدانیم