آرتــان تــک

فروشنده لوازم هیدرولیک و پنوماتیک

دربــاره مــا

هیدرولیک و پنوماتیک آرتان تک به فضل خداوند متعال و همکاری گروه کارآمد و مجرب مفتخر است که در کمترین زمان ممکن تهیه، تامین و تحویل به موقع کلیه تجهیزات و لوازم هیدرولیک و پنوماتیک و هرگونه سفارشات لازمه جهت ساخت جکهای هیدرولیک مشتریان محترم را برابر آخرین استانداردها و هرگونه فهرست، طرح و نقشه های ارجاعی مشتریان را با حداقل قیمت عرضه نماید.


همچنین خاطر نشان میسازد علاوه بر تامین سفارشات روزمره بازار، سازمانها، شرکتها و پروژه های متعدد مرکز و خارج مرکز، توفیق کسب رضایت کیفیت اجناس و تحویل به موقع و حتی قبل از موعد سفارشات اکثریت مشتریان حاصل گردیده است.


علیهذا با توجه به مراتب معنونه بدینوسیله نسبت به دریافت هرگونه سفارشات معروضه، آمادگی خود را اعلام میدارد.


top 021-33953084
021-33976961