قیمت سیلندر پنوماتیک قطر 40

جک پنوماتیک در کورس های استاندارد

سیلندر پنوماتیک

سیلندر پنوماتیک قطر 40 کورس 25

طرح ایرتک

ساخت چین
زیر دسته: سیلندر پنوماتیک
محصولات: قطر 40
طول کورس 25
قیمت: 3,350,000 ريال
قیمت با 5% تخفیف: 3,200,000 ريال
سیلندر پنوماتیک قطر 40 کورس 50

طرح ایرتک

ساخت چین
زیر دسته: سیلندر پنوماتیک
محصولات: قطر 40
طول کورس 50
قیمت: 3,450,000 ريال
قیمت با 5% تخفیف: 3,300,000 ريال
سیلندر پنوماتیک قطر 40 کورس 80

طرح ایرتک

ساخت چین
زیر دسته: سیلندر پنوماتیک
محصولات: قطر 40
طول کورس 80
قیمت: 4,000,000 ريال
قیمت با 5% تخفیف: 3,800,000 ريال
سیلندر پنوماتیک قطر 40 کورس 100

طرح ایرتک

ساخت چین
زیر دسته: سیلندر پنوماتیک
محصولات: قطر 40
طول کورس 100
قیمت: 4,100,000 ريال
قیمت با 5% تخفیف: 3,900,000 ريال
سیلندر پنوماتیک قطر 40 کورس 150

طرح ایرتک

ساخت چین
زیر دسته: سیلندر پنوماتیک
محصولات: قطر 40
طول کورس 150
قیمت: 4,400,000 ريال
قیمت با 5% تخفیف: 4,200,000 ريال
سیلندر پنوماتیک قطر 40 کورس 200

طرح ایرتک

ساخت چین
زیر دسته: سیلندر پنوماتیک
محصولات: قطر 40
طول کورس 200
قیمت: 4,850,000 ريال
قیمت با 5% تخفیف: 4,600,000 ريال
سیلندر پنوماتیک قطر 40 کورس 250

طرح ایرتک

ساخت چین
زیر دسته: سیلندر پنوماتیک
محصولات: قطر 40
طول کورس 250
قیمت: 5,250,000 ريال
قیمت با 5% تخفیف: 5,000,000 ريال
سیلندر پنوماتیک قطر 40 کورس 300

طرح ایرتک

ساخت چین
زیر دسته: سیلندر پنوماتیک
محصولات: قطر 40
طول کورس 300
قیمت: 5,550,000 ريال
قیمت با 5% تخفیف: 5,300,000 ريال
سیلندر پنوماتیک قطر 40 کورس 350

طرح ایرتک

ساخت چین
زیر دسته: سیلندر پنوماتیک
محصولات: قطر 40
طول کورس 350
قیمت: 6,100,000 ريال
قیمت با 5% تخفیف: 5,800,000 ريال
سیلندر پنوماتیک قطر 40 کورس 400

طرح ایرتک

ساخت چین
زیر دسته: سیلندر پنوماتیک
محصولات: قطر 40
طول کورس 400
قیمت: 6,500,000 ريال
قیمت با 5% تخفیف: 6,200,000 ريال
سیلندر پنوماتیک قطر 40 کورس 450

طرح ایرتک

ساخت چین
زیر دسته: سیلندر پنوماتیک
محصولات: قطر 40
طول کورس 450
قیمت: 6,850,000 ريال
قیمت با 5% تخفیف: 6,500,000 ريال
سیلندر پنوماتیک قطر 40 کورس 500

طرح ایرتک

ساخت چین
زیر دسته: سیلندر پنوماتیک
محصولات: قطر 40
طول کورس 500
قیمت: 7,350,000 ريال
قیمت با 5% تخفیف: 7,000,000 ريال

مشخصات

نیروی خروجی بر حسب نیوتن (N)

اندازه ها بر حسب میلیمتر میباشد.
قطر سیلندر قطر شفت نوع حرکت سطح مقطع فشار باد (Mpa)
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
40 16 دو طرفه رفت 1256 125.6 251.2 376.8 502.4 628.0 753.6 879.2 1004.8 1130.4
برگشت 1055 105.5 211.0 316.5 422.0 527.5 633.0 738.5 844.0 949.5

طول کورس

قطر سیلندر طول کورس (mm)
40 25 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500

مشخصات فنی

قطر سیلندر محیط کار فشار قابل تحمل (MPa) دمای قابل تحمل °C سایز پورت ضربه گیر سرعت حرکت (mm/s)
40 هوا 1.35 5°C~70°C- G 1/4 قابل تنظیم 300~800

محصولات دیگر

top