قیمت سیلندر پنوماتیک قطر 100

جک پنوماتیک در کورس های استاندارد

سیلندر پنوماتیک

سیلندر پنوماتیک قطر 100 کورس 25

طرح ایرتک

ساخت چین
زیر دسته: سیلندر پنوماتیک
محصولات: قطر 100
طول کورس 25
قیمت: 8,950,000 ريال
قیمت با 5% تخفیف: 8,500,000 ريال
سیلندر پنوماتیک قطر 100 کورس 50

طرح ایرتک

ساخت چین
زیر دسته: سیلندر پنوماتیک
محصولات: قطر 100
طول کورس 50
قیمت: 10,000,000 ريال
قیمت با 5% تخفیف: 9,500,000 ريال
سیلندر پنوماتیک قطر 100 کورس 80

طرح ایرتک

ساخت چین
زیر دسته: سیلندر پنوماتیک
محصولات: قطر 100
طول کورس 80
قیمت: 10,500,000 ريال
قیمت با 5% تخفیف: 10,000,000 ريال
سیلندر پنوماتیک قطر 100 کورس 100

طرح ایرتک

ساخت چین
زیر دسته: سیلندر پنوماتیک
محصولات: قطر 100
طول کورس 100
قیمت: 10,500,000 ريال
قیمت با 5% تخفیف: 10,000,000 ريال
سیلندر پنوماتیک قطر 100 کورس 150

طرح ایرتک

ساخت چین
زیر دسته: سیلندر پنوماتیک
محصولات: قطر 100
طول کورس 150
قیمت: 11,550,000 ريال
قیمت با 5% تخفیف: 11,000,000 ريال
سیلندر پنوماتیک قطر 100 کورس 200

طرح ایرتک

ساخت چین
زیر دسته: سیلندر پنوماتیک
محصولات: قطر 100
طول کورس 200
قیمت: 12,600,000 ريال
قیمت با 5% تخفیف: 12,000,000 ريال
سیلندر پنوماتیک قطر 100 کورس 250

طرح ایرتک

ساخت چین
زیر دسته: سیلندر پنوماتیک
محصولات: قطر 100
طول کورس 250
قیمت: 13,650,000 ريال
قیمت با 5% تخفیف: 13,000,000 ريال
سیلندر پنوماتیک قطر 100 کورس 300

طرح ایرتک

ساخت چین
زیر دسته: سیلندر پنوماتیک
محصولات: قطر 100
طول کورس 300
قیمت: 14,700,000 ريال
قیمت با 5% تخفیف: 14,000,000 ريال
سیلندر پنوماتیک قطر 100 کورس 350

طرح ایرتک

ساخت چین
زیر دسته: سیلندر پنوماتیک
محصولات: قطر 100
طول کورس 350
قیمت: 15,250,000 ريال
قیمت با 5% تخفیف: 14,500,000 ريال
سیلندر پنوماتیک قطر 100 کورس 400

طرح ایرتک

ساخت چین
زیر دسته: سیلندر پنوماتیک
محصولات: قطر 100
طول کورس 400
قیمت: 16,500,000 ريال
قیمت با 5% تخفیف: 15,700,000 ريال
سیلندر پنوماتیک قطر 100 کورس 450

طرح ایرتک

ساخت چین
زیر دسته: سیلندر پنوماتیک
محصولات: قطر 100
طول کورس 450
قیمت: 17,500,000 ريال
قیمت با 5% تخفیف: 16,600,000 ريال
سیلندر پنوماتیک قطر 100 کورس 500

طرح ایرتک

ساخت چین
زیر دسته: سیلندر پنوماتیک
محصولات: قطر 100
طول کورس 500
قیمت: 18,400,000 ريال
قیمت با 5% تخفیف: 17,500,000 ريال

مشخصات

نیروی خروجی بر حسب نیوتن (N)

اندازه ها بر حسب میلیمتر میباشد.
قطر سیلندر قطر شفت نوع حرکت سطح مقطع فشار باد (Mpa)
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
100 25 دو طرفه رفت 7853 785.3 1570.6 2355.9 3141.2 3926.5 4711.8 5497.1 6282.4 7067.7
برگشت 7362 736.2 1472.4 2208.6 2944.8 3681.0 4417.2 5153.4 5889.6 6625.8

طول کورس

قطر سیلندر طول کورس (mm)
100 25 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500

مشخصات فنی

قطر سیلندر محیط کار فشار قابل تحمل (MPa) دمای قابل تحمل °C سایز پورت ضربه گیر سرعت حرکت (mm/s)
100 هوا 1.35 5°C~70°C- G 3/4 قابل تنظیم 300~800

محصولات دیگر

top