اکچیتور Alphair سایز 85

www.alphapompe.it

اکچویتور سایز 85 آلفایر

عملگرهای پنوماتیکی Alphair با استفاده از بالاترین تجربه تولید در طراحی، مواد، ماشینکاری و مونتاژ ساخته شده است و دارای قابلیت نصب آسان، طراحی سازگار و اطمینان برای هر منظور شیر می باشد.

اکچویتور سایز 85 آلفایر اکچویتور سایز 85 آلفایر اکچویتور سایز 85 آلفایر اکچویتور سایز 85 آلفایر

اکچویتور سایز 85 آلفایر
اکچویتور سایز 85 آلفایر
اکچویتور سایز 85 آلفایر
اکچویتور سایز 85 آلفایر