اکچیتور Alphair سایز 75

www.alphapompe.it

اکچویتور سایز 75 آلفایر

عملگرهای پنوماتیکی Alphair با استفاده از بالاترین تجربه تولید در طراحی، مواد، ماشینکاری و مونتاژ ساخته شده است و دارای قابلیت نصب آسان، طراحی سازگار و اطمینان برای هر منظور شیر می باشد.

اکچویتور سایز 75 آلفایر اکچویتور سایز 75 آلفایر اکچویتور سایز 75 آلفایر اکچویتور سایز 75 آلفایر

اکچویتور سایز 75 آلفایر
اکچویتور سایز 75 آلفایر
اکچویتور سایز 75 آلفایر
اکچویتور سایز 75 آلفایر


Specifications
ISO 5211 F04 F05 F07
Ø 42 50 70
W M 5×8 M 6×9 M 8×12
Q 11 14 17 11 14 17 11 14 17
I 13 16 20 13 16 20 13 16 20
H   30     35     35  

شمای اکچیتور AP-075 Alphair
Double Acting Torque Ratings in Newton×Meter (Nm)
Type Air Supply in Bar Weight
AP 075 DA 3 4 5 6 7 8 9 10 2.9 KG
35.1 46.8 58.5 70.2 81.9 93.6 105.3 117

Spring Return Torque Ratings in Newton×Meter (Nm)
Type Air Supply in Bar Springs Weight
AP 075 SR 3 4 5 6 7 8 End Start
90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° KG
SR 3/3 22.5 12.6 34.2 24.4 46 36.1 57.7 47.8 69.4 59.5 81.1 71.2 22.5 12.6 3.14
SR 4/4     30 16.9 41.8 28.6 53.5 40.3 65.2 52 76.9 63.7 30 16.9 3.21
SR 5/5         37.6 21.1 49.3 32.8 61 44.5 72.7 56.2 37.6 21.1 3.29
SR 6/6         33.4 13.6 45.1 25.3 56.8 37 68.5 48.7 45.1 25.3 3.37

Additional Data
Chamber Diam. Max. Pressure Rotation Volume Opening Time Closing Time Standard Grease
75 mm 8 bar 90°±5° DA 0.610 litres 0.6 Seconds 0.7 Seconds Synthetic
SR 6/6 0.244 litres 0.7 Seconds 1.0 Seconds