اکچیتور Alphair سایز 32

www.alphapompe.it

اکچویتور سایز 32 آلفایر

عملگرهای پنوماتیکی Alphair با استفاده از بالاترین تجربه تولید در طراحی، مواد، ماشینکاری و مونتاژ ساخته شده است و دارای قابلیت نصب آسان، طراحی سازگار و اطمینان برای هر منظور شیر می باشد.

اکچویتور سایز 32 آلفایر اکچویتور سایز 32 آلفایر اکچویتور سایز 32 آلفایر اکچویتور سایز 32 آلفایر

اکچویتور سایز 32 آلفایر
اکچویتور سایز 32 آلفایر
اکچویتور سایز 32 آلفایر
اکچویتور سایز 32 آلفایر


Specifications
ISO 5211 F03 F04
Ø 36 42
W M 5×8 M 5×8
Q 9 9
I 10 10
H - 30

شمای اکچیتور AP-032 Alphair
Double Acting Torque Ratings in Newton×Meter (Nm)
Type Air Supply in Bar Weight
AP 032 DA 3 4 5 6 7 8 9 10 0.420 KG
- 5 6.3 7.6 8.8 10 11.4 12.6

Additional Data
Chamber Diam. Max. Pressure Rotation Volume Opening Time Closing Time Standard Grease
32 mm 8 bar 90°±3° Opening 0.070 liters 0.5 Seconds 0.5 Seconds Synthetic