سیلندر (جک) هیدرولیک NHO

سیلندر (جک) هیدرولیک NHO NHO نقشه
Cylinders Size Table
Item Bore ØA ØB C* E* F H I N P PT S ØTU TP TL TT TX
1 Ø50 60 35 M30xP1.5 40 20 10 56 30 71 3/8 110 25 90 140 33 25
2 Ø63 73 40 M30xP1.5 45 25 10 56 35 79 3/8 115 32 102 166 40 32
3 Ø80 95 50 M40xP2 55 25 15 64 40 83 3/8 125 32 120 184 43 32
4 Ø100 115 60 M50xP2 70 25 20 78 40 94 1/2 150 40 140 220 53 40
5 Ø125 140 80 M70xP2 80 35 20 78 50 109 1/2 160 50 175 275 58 50

* پارامترهای فوق با سفارش خاص قابل تغییر می باشد.